2020-02-04

Zarządzenia z 2020 r.

Nr zarządzenia Nazwa zarządzenia
1/2020 Zarządzenie Nr 1/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 31.01.2020 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021
2/2020 Zarządzenie Nr 2/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 03.02.2020 w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach w zamian za przypadające w sobotę święta: 15.08.2020 oraz 26.12.2020
3/2020 Zarządzenie Nr 3/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 23.03.2020 w sprawie określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
4/2020 Zarządzenie Nr 4/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczólki Mai w Zdzieszowicach z dnia 23.03.2020 w sprawie dokumantowania zadań Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach 
5/2020 Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 05.05.2020 w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się