2018-04-11

Zarządzenia z 2018 r.

Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.

 

Nr zarządzenia Nazwa zarządzenia                                                             
1/2018 Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 2.01.2018 r. w sprawie w sprawie: wyznaczania dni wolnych od pracy w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach w zamian za przypadające w sobotę  święto 06 stycznia 2018 r. 
2/2018 Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczólki Mai w Zdzieszowicach z dnia 02.01.2018 r. w sprawie maksymalnej  pomocy na  cele mieszkaniowe ,maksymalnej  zapomogi  losowej, maksymalnej zapomogi rzeczowej  lub finansowej  przyznanej z ZFSS  z tytułu trudnej  sytuacji życiowej, materialnej przyznanej   w 2018 roku 
3/2018  Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 12.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2018/2019
4/2018 Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia11.05.2018r. w sprawie powołania Komisji likwidacyjnej
5/2018 Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych
9/2018 Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
10/2018 Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
11/2018 Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczólki Mai w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej materiałów metodą spisu z natury

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się